James Joyce (1882-1942), irlandzki pisarz, jeden z najwybitniejszych twórców dwudziestego wieku. Urodził się 2 lutego 1882 roku w Dublinie w niezbyt zamożnej katolickiej rodzinie. Joyce ukończył studia na University College w Dublinie i w 1902 roku wyjechał do Paryża, gdzie studiował medycynę. Wkrótce jednak, sytuacja rodzinna (jego matka była śmiertelnie chora) zmusiła go do powrotu. Nie przebywał w Irlandii zbyt długo i już w 1904 roku wyemigrował, tym razem na stałe, wraz z swoją dziewczyną Norą Barnacle. Nora podobnie jak (powiedzmy to na jej usprawiedliwienie) przeważająca większość populacji, w tym również wydawców, nie miała za grosz zrozumienia, dla twórczości swego życiowego partnera. Joyce najwyraźniej był zdania, że do małżeństwa należy dojrzeć, bowiem na sformalizowanie związku zdecydował się dopiero w wieku 49 lat. Na emigracji utrzymywał się głównie z nauczania angielskiego. Mieszkał w Szwajcarii, Włoszech i Francji, a wolne chwile wypełniało mu pisanie i starania o wydanie swych dzieł. Ukończony w 1905 roku cykl nowel "Dublińczycy" (Dubliners) udało mu się wydać dopiero po niemal 10 latach po odrzuceniu go przez kilkudziesięciu wydawców. Joyce pracował nad swoimi największymi dziełami bardzo długo wielokrotnie je przerabiając. Nad "Portretem artysty z czasów młodości" (A Portrait of the Artist as a Young Man) pracował 10 lat, a najwięcej czasu poświęcił swojemu ostatniemu dziełu "Finnegans Wale", bo aż 16 lat. Najsłynniejszym utworem Joyce'a jest "Ulisses" (Ulysses) wydany w 1916 roku. Akcja powieści toczy się w ciągu jednego dnia, 16 czerwca 1904 roku, a dokładnie zaczyna się o ósmej rano tego dnia, a kończy o trzeciej w nocy dnia następnego. I koncentruje się na przeżyciach trójki głównych bohaterów. Oprócz wymienionych dzieł, Joyce napisał jeszcze dramat "Wygnańcy" (Exiles) i tomik poezji "Jabłuszka po pensie" (Pomes Penyeach). Dla poznania atmosfery Irlandii tamtych czasów, najistotniejszym z dzieł artysty, jest autobiograficzny "Portret artysty z czasów młodości." Joyce zmarł 13 stycznia 1941 roku w Zurichu.