George Berkeley (1685-1753) irlandzki filozof i duchowny anglikański. Urodził się i większość życia spędził w Irlandii. Ukończył Trinity College w Dublinie. W latach 1729-1731 przebywał w Ameryce. W 1734 został biskupem Cloyne i sprawował tę funkcję aż do śmierci. Anglikanin w Irlandii nie miał wiele do roboty, liczba wiernych nigdy nie była znacząco wyższa od liczby duchownych.:-) Nic dziwnego, że człowiek tej profesji poszukał sobie hobby. Jego hobby była filozofia. Berkeley był empirystą. Według niego jedynym źródłem informacji o świecie (jedynym źródłem poznania) są zmysły. W czym w pełni zgadzał się z poglądami swego wielkiego poprzednika Johna Locke. Nihil est in intellectu, quod non fuerit antea in sensu. Berkeley poszedł jednak jeszcze dalej, był zwolennikiem Immaterializmu - poglądu krańcowo przeciwstawnego materializmowi. Kwestionował on w ogóle istnienie świata materialnego. Uważał, że "istnieć", to znaczy być postrzeganym (esse = percipi). Autor: A New Theory of Vision (1709), Principles of Human Knowledge (1710), Three Dialogues between Hylas and Philonous (1713), Alciphron (1732) oraz Siris (1744).