Samuel Beckett (1906-1989), irlandzki pisarz. Urodził się w Dublinie 13 kwietnia 1906 roku. Studiował na Trinity College, a następnie wyjechał do Francji, gdzie spędził większość życia. W 1931 roku Becket wydał studium o Marcelu Prouście. W 1938 r. ukazała się jego pierwsza powieść "Murphy". W czasie wybuchu II wojny światowej przebywał w Dublinie, ale postanowił wyjechać do Francji, gdzie pracował jako robotnik rolny. Najsławniejszym dziełem Becketta jest wydany w 1952 roku dramat "Czekając na Godota" (Waiting for Godot), chociaż większość jego twórczości stanowią powieść. Najbardziej znaną (i prawdopodobnie najbardziej wartościową) jest trylogia, którą tworzą: "Molloy", "Malone Dies" i "The Unnamable". Druga powieść Becketta "Watt" wydana w 1953 roku, była ostatnią napisaną w języku angielskim. Odtąd tworzył już tylko po francusku, chociaż na angielski najczęściej sam swoje dzieła tłumaczył. Beckett bardzo trafnie scharakteryzował swoją twórczość. Zresztą posługując się porównaniem z zaprzyjaźnionym z nim, innym wielkim irlandzkim pisarzem - Jamesem Joycem: "The more Joyce knew the more he could. He's tending toward omniscience and omnipotence as an artist. I'm working with impotence, ignorance". W roku 1961 Beckett poślubił Suzanne Dumesnil, a w 1969 roku otrzymał Literacką Nagrodę Nobla. Zmarł 22 grudnia 1989 roku w Paryżu.